Pozůstalostní řízení

Plná moc pro pozůstalostní řízení, kdy zůstavitel zemřel po 1.1.2020 (včetně)